Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Žalm 119:97-112

Ako veľmi milujem tvoj zákon! Každého dňa je on mojím premýšľaním. (Ž 119:97)
Ó, ako milujem
Tvoj Zákon preveľmi.
Mojím učiteľom
na každý deň je mi.

Vo všetkých trápeniach
a bôľoch života
činí ma rozumným
obstáť v pokušeniach.

Dáva mi poznať viac,
než na svete nájdem,
keď s tužiacou mysľou
pravdy objavujem.

Jak presladké je mi
Slovo, čo Boh nám dal.
Milosť, moc a lásku
písanú vidím tam.

Je svetlom chodníku
a pre nohy svieca.
Dokonalé Slovo
poslúchnem zo srdca.

V skúškach nebezpečných
svoje sľuby drží.
Tak s láskou, vďačnosťou
drž sa ho pevne vždy.
(Originál: Psalm 119:97-112 )

<a href="./tunes/66.66/stjohnp.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: St. John (Parish) (66.66)

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/