Hymnické piesne »
 
Hľadanie:
V texte piesne
V poznámke
Prechádzanie:
Témy:


Nech chvália meno Hospodinovo, lebo jeho meno samo je vyvýšené,
jeho veličenstvo nad zemou i nad nebesami.
Žalm 148:12-13

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia