Biblická knižnica » Autori »
 

Vladimír Šuplata

Kázané slovo:
Ako apoštoli hlásali evanjeliumSkutky 13:13 – 5226-11-2017
Kristus varuje, že bez pokánia zahynie každý človekLukáš 13:1 – 914-01-2018
Posvadobný príhovor k (novo)manželomSZ a NZ26-08-2018
Nasledujme Boha ako milované detiEfezanom 5:1-2124-02-2019

2. Timotejovi:
Úloha každého kresťana – premáhať bojazlivosť a roznecovať Boží dar [2. Timotejovi (1)]2. Tim 1:1 – 725-03-2018
Nehambi sa za evanjelium – je ako vzácna výšivka [2. Timotejovi (2)]2. Tim 1:8 – 1408-07-2018
Apoštol Pavol nás učí ako mocnieť v Kristovej milosti [2. Timotejovi (3)]2. Tim 2:1 – 1309-09-2018
Boží robotníci nech sa vyhýbajú prázdnym rečiam [2. Timotejovi (4)]2. Tim 2:14 – 1616-09-2018

Skutky:
Spoznajte a zvoľte si Knieža životaSkutky 329-07-2018

2. Timotejovi:
Vzkriesenie z mŕtvych - pravdivá nádej každého kresťana [2. Timotejovi (5)]2.Timotejovi 2:17-1924-03-2019
Musíme sa očisťovať, lebo sme určení na vznešené ciele [2. Timotejovi (6)]2. Timotejovi 2:20-207-04-2019

Víkendovka – 501. výročie reformácie (časť 4):
Odkaz reformácie do našich vlastných životov [501. výročie reformácie (4)]Rimanom 314-10-2018