Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Modlitba

:
Ráno je modlitba zlatým kľúčom na otvorenie srdca pre službu Bohu, a večer je modlitba železným zámkom strážiť srdce proti hriechu.

Charles H. Spurgeon:
Nemôžeš nič očakávať od Boha, pokiaľ si nestaneš na správne miesto, totiž na miesto žobráka pri podnoži. Potom ťa bude počuť, ale predtým nie.

David Brainerd:
Je dobé zápasiť o Božie požehnania.
Z denníku Davida Brainerda, Works of Jonathan Edwards, Volume Two, p322

John Bunyan:
Môžeš vždy urobiť viac než sa modliť, ak si sa modlil. Ale nikdy nemôžeš urobiť viac než sa modliť, ak si sa ešte nemodlil.

Martin Luther:
Lutherov psík sa objavil pri stole, očakával na zvyšky z jedla od svojho pána a pozoroval s otvorenými ústami a nehybnými očami. Luther povedal:

"Ach, kiežby som sa len tak modlil ako tento pes keď hľadí na mäso! Jeho všetky myšlienky sú sústredené na kúsok mäsa. Okrem tohto nemá žiadnu inú myšlienku, želanie alebo nádej."

Octavius Winslow:
Satanovo veľké tvrdenie, keď dušu zadržiava od modlitby, znie: „Nechoď v tom chladnom a necitlivom rozpoložení, nechoď s tým tvrdým a hriešnym srdcom. Počkaj, pokiaľ budeš lepšie uspôsobený predstúpiť pred Boha.“ .....Ale evanjelium hovorí: „Poď vo svojom najhoršom rozpoložení.“ Kristus hovorí: „Poď, aký práve si.“
Personal Declension and Revival of Religion in the Soul

Robert Murray McCheyne :
človek je len tým, čím je na svojich kolenách pred Bohom, - a nič viac!