Biblická knižnica » Denné zamyslenia » Charles H. Spurgeon: Klenotnica viery
 

On už viac nespomína

...odpustím ich neprávosť a na ich hriech viacej nespomeniem. (Jeremiáš 31:34)
Keď spoznáme Pána, prijímame odpustenie hriechov. Spoznávame Ho ako Boha milosti, ktorý odstraňuje naše prestúpenia. Aké to radostné zistenie!
Ale ako nádherne je tento sľub vyjadrený! Pán sľubuje nespomínať viac naše hriechy! Môže Boh úplne zabudnúť? On hovorí, že áno, a tak, ako hovorí, tak aj mieni. Pohliadne na nás ako na tých, ktorý nikdy nezhrešili. Veľkolepá obeť zmierenia tak účinne odstránila všetok hriech, že v Božej mysli už viac nejestvuje. Teraz je veriaci v Ježiša Krista prijímaný tak, ako Adam v stave svojej nevinnosti. Ba dokonca nosí nebeskú spravodlivosť, pričom ten z Adama mal iba ľudskú.
Mocný Pán už nebude spomínať na naše hriechy, aby ich potrestal alebo nás o máčik menej miloval. Ako dlžoba, keď už bola zaplatená, skončila, rovnako aj Pán úplne vymazáva neprávosť svojho ľudu.
Keď smútime nad našimi priestupkami a nedostatkami (a to je našou povinnosťou pokiaľ tu len žijeme), súčasne sa radujme, že nikdy nebudú použité proti nám. Toto v nás pôsobí nenávisť k hriechu. Božie bezplatné udelenie milosti nás robí dychtivými nezarmucovať Ho nikdy viac neposlušnosťou.