Kázané slovo » Archív z roku 2019
14.04. Prechod z kráľovstva diabla do kráľovstva Boha [Daniel (2)] Ivan Jaborník Daniel 1:3-5
07.04. Musíme sa očisťovať, lebo sme určení na vznešené ciele [2. Timotejovi (6)] Vladimír Šuplata 2. Timotejovi 2:20-2
31.03. Úvod do knihy Daniel - vydaní pre bezbožnosť a pálenie Božieho Slova [Daniel (1)] Ivan Jaborník Daniel 1:1-2
24.03. Vzkriesenie z mŕtvych - pravdivá nádej každého kresťana [2. Timotejovi (5)] Vladimír Šuplata 2.Timotejovi 2:17-19
17.03. Prvé vyslanie dvanástich Jozef Martinák Marek 6:7-13
10.03. Obriezka srdca (2) Peter Vajda Deuteronómium 30:6
03.03. Obriezka srdca (1) Peter Vajda Rimanom 7
24.02. Nasledujme Boha ako milované deti Vladimír Šuplata Efezanom 5:1-21
17.02. Nič nás nemôže odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi našom Pánovi Jozef Martinák Rimanom 8
10.02. Dvere k Bohu cez múr hriechov Ivan Jaborník Ján 10:1-10
03.02. Radosť kresťana a prívetivosť nech je známa všetkým ľuďom Vlado Šuplata Filipanom 4:1-9
13.01. Syn Boží bez cti vo svojej otčine Jozef Martinák Marek 6:1-6
06.01. Dve veľké skutočnosti potrebné pre spásu hriešnika (3) Peter Vajda Efezanom 2:5-6
Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player .asx a Win Apm .m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.