Kázané slovo »
Biblické knihy:
CD archívy
NKZ BA CD8 - info + obal
NKZ BA CD7 - info + obal
NKZ BA CD6 - info + obal
NKZ BA CD5 - info + obal
NKZ BA CD4 - info + obal
NKZ BA CD3 - info + obal
NKZ BA CD2 - info + obal
NKZ BA CD1 - info + obal

NKZ PO CD3 - info
NKZ PO CD2 - info
NKZ PO CD1 - info

Záväzné objednávky na vybrané archívy zasielajte na adresu:
Ing. Ján Šichula
Beniakova 3
841 05 Bratislava
E-mail: nkzba@hotmail.com

Alebo objednávku zadajte telefonicky na čísle +421 (0944) 175088.

Cena jedného multimediálneho CD je 1,66 Eur + poštovné. Zasielame formou dobierky.
Slúžiaci bratia:

Domáci:

Hostia:

Priatelia: